Insatser

För vara aktuell för en insats ska individen vara folkbokförd i Höganäs kommun och i behov av stöd av minst två myndigheterna.

IRIS Höganäs

IRIS Höganäs

Projektet IRIS (individuella resurser, individuellt stöd) är finansierat av Europeiska Social Fonden och Samordningsförbundet i Höganäs, Lund och Sydöstra Skåne. Projektet har startdatum med deltagare den 1 februari 2023 och avslutas januari 2026. Det är sex delprojekt varav ett är i Höganäs. Målsättningen för projektet är stegförflyttning till att kunna delta i myndigheters ordinarie arbetsförberedande insatser alternativt bidra till förbättrade möjligheter att både få och behålla en anställning på arbetsmarknaden. 

Vi är två Case Managers samt en är utbildad arbetsterapeut. Metoderna case management (CM), supported education (SE) har en gemensam grund som handlar om synsättet på människor och hur arbetsrehabilitering ska bedrivas. Oavsett vad som begränsar svårigheten att få ett arbete handlar det om att stötta människor från en icke-fungerande situation så att de kan få och behålla ett arbete. Stödet utgår från personens intresse och motivation. Metoderna tar hänsyn till de individuella önskemålen och skräddarsyr tjänsterna efter dem. Dessutom tar man hänsyn till att många har behov av ett långvarigt stöd men samtidigt strävar man efter att personen ska bli så självständig och självgående som möjligt.