Remisser och dokument

Här är en samling av viktiga dokument att ladda ner.

.

För samordningsförbundet ska finnas en förbundsordning som gäller från det att alla medlemmar har antagit denna. Förbundsordningen reglerar samordningsförbudets åtaganden och huvudmännens mellanhavanden. Vad som ska ingå i förbundsordningen finns reglerat i lagstiftningen. 

När någon av parterna vill remittera en person i behov av stöd. Tänk på att en samtyckesblankett behöver var med. Skickas med post till Samordningsförbundet i Höganäs, Verkstadsgatan 13, 263 39 Höganäs.

Samtycke till hävande av sekretess. Verksamheten inom Samordningsförbundet i Höganäs bygger på samverkan mellan Höganäskommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.Samtycket omfattar endast uppgifter som är nödvändiga för att myndigheterna ovan ska kunna samarbeta och vara ett stöd för mig på min väg till egen försörjning.

Det går också bra att skriva en egenremiss om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter, då använder du detta formulär och skickar den med post till Samordningsförbundet i Höganäs, Verkstadsgatan 13, 263 33 Höganäs. Vi kontaktar dig när den har inkommit, för att bjuda in dig till ett möte där vi tillsammans hjälps åt att avgöra om Samordningförbundet är rätt verksamhet för dig.

För en snabbare handläggning, överblick och att avgörande information dokumenteras.

Syftet med SKIP är att genom samlade insatser tillgodose den enskildes behov av hjälp och stöd inom kommunen. SKIP är till för den enskilde som har kontakt eller behöver ha kontakt med flera verksamheter inom kommunen. När den enskilde har behov av insatser från både socialtjänst och Hälso-och sjukvården är det SIP (samordnad individuell plan)som ska användas..

Verksamhetsplan