Välkommen till Samordningsförbundet i Höganäs!

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som hamnat utanför arbetslivet. Sådan samverkan om rehabilitering sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region – det kallas finansiell samordning (Finsam). Genom att alla myndigheter är med och betalar verksamheten, stimuleras de till gemensamt ansvarstagande, och möjligheter skapas för effektivast möjliga stöd till individen. I första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera och organisera insatser.  Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Parter
Mölle