Höganäs kommun har sedan 2024-01-01 blivit part i Samordningsförbundet NNV Skåne. 

Du hittar oss på https://www.finsamnnvskane.se